בחורות ורווקות בהר הבית

 

לפני כאלף שנים הנהיגו שבחורה לא נשואה לא תטבול. טעם המנהג הוא כדי למנוע פריצות. כי אמרו שיותר נשמרים מאיסור כרת של נדה מהאיסור פחות חמור של זנות.

 

על כן לכאורה קל לומר שבחורה לא תעלה להר הבית מפני שלא יכולה לטבול. ובאמת כך פוסק רב דב ליאור של קרית ארבע שבחורה לא תעלה להר הבית אלא למקומות שהם תוספת הר הבית שאים להם קדושת הר הבית. למעשה לא נותנים ליהודים להכנס להר הבית מהשערים בצפון שאפשר להגיע למקום התוספת בלי לפגוע בעיקר הר הבית.

 

רבנים אחרים כמו רב יוסף אלבאום של תנועה לכינון המקדש ורב צבי רוגין של משמר המקדש ומרכז הר הבית מתירים לנשים להכנס בהתאם להלכה אחר ההדרכה הראויה.

 

מה סברת המתירים?

 

כשהנהיגו באירופא שבחורות לא תטבלו, לא היה סיבה כל כך שבשבילה היה צורך לטבול. היה רחוקים ממקום המקדש, ומפני שאנו טמאי מתים עכשיו, לא אוכלים תרומה, מעשר שני וכו' ואפילו חלת חוץ לארץ שמותר לאכול אחר טבילה, על פי רוב לא אוכלים היום. גם בהרבה מקומות, בערב יום כיפור, כל הנשים טבלו, כולל הבחורות הלא נשואות. זאת אומרת, כשהיה טעם מספיק, התירו את הטבילה. ובוודאי כשיהיה פרה אדומה ונטהר מטומאת מת ונחזור לאכול מעשר שני ותרומה וכו' גם הבחורות תטבלו.

 

על כן לפי זה גם כדי לעלות להר הבית מתירים לבחורה לטבול.

 

רק אנו מזהירים שהיא צריכה לעשות את זה רק אחרי לימוד של כל מעשה הכנה לטבילה, וגם בהקפדה שיהיה דווקא בצניעות יתירה שלא ירגישו החברים בענין ושלא תבא תקלה מזה. כדאי לה להתיעץ אם מדריכה מנוסה בענין בחורות בהר הבית.

 

איפה לטבול:

 

בדרך כלל,הכי טוב לטבול במקווה טהרה המיוחד לטבילת נשים. אחרי התיעצות עם רב, אפשר לטבול במעיין או בים אבל בהקפדה יתירה על חציצה (למשל שלא ידבק חול או בוץ ברגלים). אז מותרת להלבוש חלוק שאינו צמוד לגוף.

 

בחורות קטנות:

 

אפילו תינוקת בת יום אחד יכולה להיות טמאה בטומאת נדה. זה קורא למשל עם עליית וירידת כמות ההורמונים בגופה. לדוגמא, עובר במעי אמה יש לה ההורמונים של אמה. כשהיא נולדה, רמת ההורמונים יורדת לנורמה של תינוקת. בתוך זה היא יכולה להיות נדה. כי אפילו יוצאת ממנה טיפת דם כחרדל, נעשית נדה וחייבת לטבול מן התורה לפני עלייתה להר הבית. דבר זה יכול לקרוא בלי שאמה שמה לב, כי אפשר שהטיפה של דם יצאה ונתכסה על ידי צואתה. ויש רבנים שסוברים שזה בוודאי קורא בכל תינוקת.

 

על כן אנו מיעצים מאד שאפילו ילדה קטנה תטבול לכל הפחות פעם אחת אפילו לא הגיע עדיין לעונת הווסטות. ובמקרה הזה, הייתי גם מיעץ שלכתחילה היתה טובלת בים או במעיין בלבישת חלוק רפוי.

 

אזהרה:

 

בדין נדה, אין חילוק בין אישה נשואה לאישה לא נשואה לגבי הר הבית. זה כולל אישה שאף פעם לא התחתנה, וגם אישה נשואה, גרושה ואלמנה. אישה שנבעלה בין בהיתר בין באיסור צריכה לקרוא את המאמר נשים בהר הבית.

 

נשים בהר הבית

 

חזור לעליה להר הבית

 

חזור לדף הבית

 

חזור לפעילות

 

חזור למרכז